Stik z nami
Stik z nami
stik s ERGO
Vam lahko še kako pomagamo?

Tukaj smo za vas.

Pokličite nas 080 60 68

Asistenčna številka
za klice iz tujine:
+386 2 618 05 20


Smernice o varstvu podatkov

Obvestilo in pravni napotki

 

Varstvo osebnih podatkov

S 1. 10. 2020 z delovanjem preneha ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji.

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji tako ne bo več upravljavec vaših osebnih podatkov, namesto nje je to vlogo prevzela ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Dunaj, naslov ERGO Center Businesspark Marximum, Modecenterstraße 17, 1110 Wien, Avstrija (v nadaljevanju: ERGO).

Kontaktni podatki so:

telefonska številka: +43 127 444-6700;  elektronska pošta: service@ergo-versicherung.at.

Da bi lahko še naprej zagotovili hitro, učinkovito in zakonito komunikacijo z vami, kakor tudi zadovoljili vse zahteve varnosti vaših osebnih podatkov, smo sklenili ustrezno pogodbo z Zavarovalnico Sava d.d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Zavarovalnica Sava), ki bo na podlagi te pogodbe postala obdelovalec osebnih podatkov strank ERGO zavarovalnice, podružnice v Sloveniji. Zavarovalnica Sava bo osebne podatke obdelovala v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter po naših navodilih in smernicah.

 

Vaša možnost kontakta:

Svoje zahtevke za uveljavitev vaših pravic s področja varstva osebnih podatkov lahko naslovite na kontakte Zavarovalnice Sava, kjer bomo odgovarjali v slovenskem jeziku:

telefonska št.: 080 19 20; elektronska pošta: ergosi-vop@zav-sava.si

Vsaka vaša vloga ali vaš zahtevek bo nemudoma posredovana po elektronski pošti na datenschutz@ergo-versicherung.at.

Svoje zahtevke za uveljavitev vaših pravic s področja varstva osebnih podatkov lahko naslovite tudi preko telefonske številke +43 127 444-6700 ali elektronske pošte service@ergo-versicherung.at in odgovorili vam bomo v nemškem ali angleškem jeziku.

Na spletni strani www.zav-sava.si pa lahko najdete povezavo do Politike zasebnosti upravljavca.

Namen spletne strani zavarovalnice ERGO Versicherung AG (ERGO) je zagotavljanje informacij o našem podjetju, naših storitvah in produktih. S pravnega vidika te informacije niso ponudba, temveč vas zgolj obveščajo o tem, katere osebne informacije zbiramo o vas, kako jih uporabljamo in kdo razpolaga z njimi.

ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Vienna (v nadaljevanju ERGO), ERGO Center Businesspark Marximum, Modecenterstraße 17, 1110 Wien, Avstrija, je upravljavec vaših osebnih podatkov.

Kot upravljavec vaših osebnih podatkov vam v nadaljevanju predstavljamo podrobne informacije o tem, kako jih obdelujemo.

Odgovornost

ERGO informacije na spletni strani skrbno in redno preverja in popravlja. Vendar pa prikazani podatki in informacije morda niso več veljavni. Zato ERGO ne prevzema odgovornosti za pravilnost, popolnost in ažurnost informacij in podatkov na tej strani. Informacije na tej spletni strani niso namenjene pravnemu ali drugemu svetovanju.

ERGO v nobenem primeru ne odgovarja za škodo ali posredno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe informacij in dokumentov na tej spletni strani ali zaradi dostopa do povezav z drugimi spletnimi stranmi. ERGO ne prevzema garancije za to, da so informacije, programi ali drug material na tej spletni strani prosti računalniških virov ali drugih škodljivih komponent.

Povezave

Če bi preko povezav na tej spletni strani pristali na drugih spletnih straneh, ki jih ni pripravila ERGO, le-ta ni odgovorna za njihovo vsebino, niti ne odobrava, podpira ali potrjuje informacij s teh zunanjih spletnih strani.Če kliknete povezave na tej spletni strani in pridete na spletne strani, ki jih ERGO ni razvil, podjetje ne odgovarja za zunanje vsebine na drugih spletnih straneh in teh informacij ne odobrava, podpira ali potrjuje. ERGO ne prevzema odgovornosti za upoštevanje zakonskih določb na tujih spletnih straneh. Ta izjava velja za zunanje povezave in vse druge povezave, navedene na spletni strani www.ergo.si . Če boste ugotovili, da vas povezave na naši spletni strani povezujejo s spletnimi stranmi, katerih vsebina krši veljavno pravo, se lahko obrnete na nas. Prosimo, da nas obveščate po elektronski pošti na naslov podpora.ergo@zav-sava.si. Te povezave bomo nato nemudoma odstranili s svoje spletne strani.Te povezave bomo potem takoj odstranili z naše spletne strani.

Varstvo podatkov

V ERGO se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov oseb in se trudimo, da jih obravnavamo z največjo skrbnostjo in odgovornostjo. Teh informacij ne posredujemo tretjim osebam. To bomo storili samo, če se boste izrecno strinjali.ERGO se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov za vas pri uporabi naše spletne strani ter pri uporabi vseh drugih podatkov, ki jih uporabljamo, zelo pomembno. Naša naloga je, da zaupnost vaših podatkov v okviru veljavnih določb za varstvo podatkov zaradi medsebojnega interesa zelo spoštujemo. Uporabljamo sodobno tehnologijo, da se lahko povežemo z vami in zagotovimo varnost vaših podatkov. Vse informacije, ki jih vnesete na naši spletni strani ali jih daste na voljo na drug način, shranimo. Če nam teh informacij ne daste na voljo, morda ne bo mogoče uporabiti nekaterih funkcij naše spletne strani. zelo pomembno varstvo osebnih podatkov posameznika.

Zaupnost vaših podatkov

Vaše osebne podatke, naj gre za spletni naslov vašega računalnika ali druge osebne podatke, vašem uporabniškem vedenju ali potrebi po zavarovanju, uporabimo in obdelamo:Vaše osebne podatke uporabljamo in obdelujemo ne glede na to, ali gre za spletni naslov vašega računalnika ali druge osebne podatke, vaše vedenje kot uporabnika ali za potrebe po zavarovanju, in sicer na naslednji način:
  • namensko, tj.namernonnamensko, torej izključno za namen informacije in svetovanja glede naših produktov in v danem primeru za pripravo kvalificirane ponudbe; izključno za informacijo in svetovanje o naših produktih in po potrebi za pripravo kvalificirane ponudbe
  • zaupno, tj.zaupno, kar pomeni, da naši sodelavci poznajo določbe za varstvo podatkov in so zavezani k molčečnosti. naši zaposleni so seznanjeni z zadevnimi določbami o varstvu podatkov in so zavezani k tajnosti podatkov.Dostop do osebnih podatkov je omogočen samo tistim zaposlenim v našem podjetju, katerih naloga je, da skrbijo za potencialne stranke in da obdelajo njihova vprašanja in pogodbe. Če povprašujete po informacijah ali želite navezati stik, zahtevane informacije vnesete prostovoljno. Brez prostovoljnega vnosa se vaši osebni podatki ne bodo zajeli samodejno.To pomeni, da boste izključno za ta namen prejeli splošne informacije oz. To pomeni, da boste prejeli informacije ali informacije o produktih ERGO in v danem primeru za kvalificirano ponudbo samo za ta namen. ali informacije o produktih ERGO in po potrebi za pripravo kvalificirane ponudbe.

Katere podatke obdelujemo?

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na osebo, ki jo je tudi mogoče identificirati. Osebo lahko identificiramo neposredno ali posredno, še posebej na osnovi značilnih podatkov, kot so ime, davčna številka, prebivališče, spletne lastnosti ali druge različne posebnosti, kot so izraz fizične, fiziološke, genetske, duhovne, gospodarske, kulturne ali socialne istovetnosti te fizične osebe. Če je to predvideno v zakonu, vas bomo o tem vnaprej obvestili ali pridobili vaše izrecno soglasje.

Zakonski pravni temelji obdelave osebnih podatkov:

Osebne podatke obdelujemo na podlagi:

·        Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), in sicer tako za namen sklepanja zavarovanj in izvajanja zavarovalne pogodbe, kot tudi za namen izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin;

·        Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;

·        mednarodnih pogodb, kot je izvajanje dogovora FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakona o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini), za namen posredovanja osebnih podatkov zavezancev za davek v ZDA Finančni upravi RS;

·        na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Zbiramo naslednje osebne podatkeZbiramo naslednje osebne podatke:zZbiZY:

  • Kontaktne podatke, torej podatke, s pomočjo katerih vas lahko identificiramo ali kontaktiramo.Kontaktne informacije, tj. informacije, s katerimi vas lahko identificiramo ali navežemo stik z vami. Te informacije so ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva, spol in druge kontaktne informacije, ki ste jih prejeli neposredno.
  • Zdravstvene podatke za presojo o tem ali in pod katerimi pogoji se lahko sklene ali spremeni zavarovalna pogodba za življenjsko in nezgodno zavarovanje ter za presojo in izpolnjevanje pogodbenih zahtev;Zdravstvene informacije za oceno, ali in pod katerimi pogoji se lahko sklene ali spremeni zavarovalna pogodba za življenjsko ali nezgodno zavarovanje, ter za oceno in upoštevanje pogodbenih zahtev; genetskih podatkov ne zbiramo.
  • Podatke o bančnem računu, torej podatke, ki nam jih posredujete, da lahko uporabljate naše storitve.Informacije o bančnem računu, tj. informacije, ki jih daste na voljo nam, da lahko uporabite naše storitve. Te informacije obsegajo številko računa in bančno številko, naslov plačnika računa in informacije, ki jih daste na voljo v zvezi z nagradnimi igrami ali povpraševanjem o naših produktih in storitvah.
  • Podatki o splošni uporabi so informacije, ki se generirajo medtem ko zahtevate naše produkte in storitve, na primer ko brskate po internetu in obiskujete naše spletne strani.Splošne uporabne informacije, tj. informacije, ki se proizvajajo, kadar zahtevate naše produkte ali storitve, na primer, kadar brskate po spletu in obiščete naše spletne strani. Osebnih podatkov za splošno uporabo ne uporabljamo, razen za namen priprave ali obračuna naših produktov in storitev, kot so tehnična podpora, finančna poročila, izterjava ali preverjanje bonitete.
  • Drugi osebni podatki so podatki, ki jih v skladu z zakonom lahko pridobimo iz javno dostopnih virov ali od Slovenskega zavarovalnega združenja.Druge osebne podatke, tj. podatke, ki so na voljo iz javno dostopnih virov ali na strani Slovenskega zavarovalnega združenja.
  • Tudi če pojem osebni podatki neposredno ne zajema poslovnih skrivnosti, tudi tem informacijam namenjamo enako varstvo, kar pričakujemo tudi od svojih poslovnih partnerjev in strank.Tudi če pojem osebnih podatkov neposredno ne pokrije poslovnih tajnosti, za te informacije zagotavljamo enako varstvo, kot ga pričakujemo od naših poslovnih partnerjev in strank.

Za kateri namen uporabljamo posebne podatke?

V naravi naših storitev in zavarovalniških produktov je, da zbiramo podatke o vas.ZanYZnačilnost naših storitev in zavarovalnih produktov je, da zbiramo podatke o vas. Za nas je zelo pomembno, da so naši zavarovalni produkti prikazani na preprost, osebni in zanesljiv način. Zato se nenehno trudimo izboljšati storitve in produkte ter jih prilagoditi vašim osebnim potrebam. Zato nenehno stremimo k izboljševanju svojih storitev in produktov ter njihovemu čim boljšemu prilagajanju vašim osebnim potrebam. Iz tega razloga lahko zbiramo osebne podatke iz v nadaljevanju navedenih razlogov (lahko vas vnaprej obvestimo ali morebiti pridobimo vaše soglasje). 

Izpolnitev pogodbenih in pravnih obveznosti

Za namen izpolnjevanja naših obveznosti iz zavarovalne pogodbe bomo vse pogodbene podatke, torej podatke, ki so potrebni za pripravo in obdelavo vaše zavarovalne pogodbe, zbrali ter jih shranili, predelali in obdelali za namen upravljanja s pogodbo ter zavarovalnega oz.Za izpolnitev naših obveznosti iz zavarovalne pogodbe zbiramo in shranjujemo vse pogodbene podatke, tj. podatke, ki so pomembni za pripravo in obdelavo vaše zavarovalne pogodbe ter jih obdelujemo za namen upravljanja pogodbe in zavarovanja ter za statistične namene in za posredovanje teh informacij tretjim osebam: zdravnikom, bolnišnicam, zavodom za socialno zavarovanje, zunanjim strokovnjakom, podjetjem za upravljanje škod, odvetnikom, notarjem, bankam, sodiščem, pisarnam in uradom ter zavarovalnim agentom in bančnim partnerjem. Glejte tudi različico v poglavju »Komu se posredujemo osebni podatki«. V zavarovalnem primeru nadalje shranjujemo in obdelujemo podatke o škodnem primeru (dejansko stanje, vrsta in višina škode) ter podatke o pričah, uradih in tretjih osebah, ki so pooblaščene za določitev škode in primera izplačila (izvedenec) ali odpravo škode.V zavarovalnem primeru shranimo in obdelujemo podatke o škodnem primeru (dejanski položaj, vrsta in višina škode), podatke o pričah, uradih in tretjih osebah, ki so upravičeni do tega, da ugotovijo škodo in potrebno plačilo (izvedenec) ali da škodo odpravijo. V danem primeru obstaja tudi zakonska dolžnost razkritja osebnih podatkov v okviru pravnih postopkov ali izpolnitve formalnih zahtev. Med sodnim postopkom se informacije lahko posredujejo brez vašega soglasja in vedenja. Pridržujemo si pravico izpodbijati uradni dostop do osebnih podatkov. Če je to zakonsko dopustno, se smejo osebni podatki uporabiti tudi za preprečitev goljufije, pranja denarja in financiranja terorizma.

Za reklamne in marketinške nameneZa naZa promocijske namene in za trženje

Če ste nam dali za to zahtevano soglasje, vas bomo obveščali o naših produktih in storitvah, ki bi vas lahko zanimali.PoPotem ko ste posredovali potrebno soglasje, vas bomo tekoče obveščali o naših produktih in storitvah, ki so lahko zanimivi za vas. Če ne želite, da vam pišemo za promocijske namene in za namene trženja, lahko soglasje kadarkoli prekličete. Zaradi dokazljivosti pa priporočamo, da izberete pisno obliko. Če ne želite več prejemati trženjskih informacij in klicev za promocijske namene z naše strani, se lahko obrnete na nas tudi po elektronski pošti na naslov ergosi-vop@zav-sava.si ali po telefonu na št. 080 19 20.

Za podporo prodaje

Če stopite v stik z nami (na primer preko kontaktnega obrazca ali elektronske pošte), se vaši podatki shranijo z namenom izpolnitve vaše zahteve oz.Kadar vzpostavite stik z nami (na primer preko kontaktnega obrazca ali po elektronski pošti), se vaši podatki shranjujejo, da lahko odgovorimo na vaše vprašanje ali obdelamo zahtevek in nadaljnja vprašanja. Zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki nam jih daste na voljo za uporabo naših storitev, ki nam omogočijo, da izpolnimo ustrezne obveznosti. Posredovani podatki se za namen posredovanja shranijo in se po šestih mesecih izbrišejo, če se zavarovalna pogodba ne sklene.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov?

ERGO spoštuje vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov in jih želi varovati.ERGO spoštuje vaše pravice do varstva osebnih podatkov in jih želi varovati, da lahko ponudi kakovostne storitve. Da vam produkte in storitve ponudimo v najboljši možni obliki, lahko v okviru zakonskih določb in v danem primeru po pridobitvi vašega soglasja damo na voljo vaše osebne podatke tudi zunanjim izvajalcem, s katerimi smo sklenili dogovor o sodelovanju in za obdelavo pogodbe. Ker so postopki obdelave podatkov danes zelo kompleksna zadeva, občasno uporabljamo zunanje storitveno podjetje, ki lahko vaše podatke obdeluje z našim pooblastilom. Nekateri izmed teh ponudnikov storitev so tudi zunaj Evropske unije. V vseh primerih sodelovanja s temi storitvenimi podjetji vedno spoštujemo evropski standard varstva podatkov in da se to izvaja na ravni, kot da bi zavarovalnica sama izvedla obdelavo podatkov. Poleg tega je treba v okviru naše obdelave poslovnih primerov podatke prenesti ali obdelati znotraj zavarovalne družbe ali znotraj zavarovalne skupine. Tudi v teh primerih se standardi varstva podatkov vedno spoštujejo. Če želite izvedeti več o tem, kako in v katerem obsegu se vaši podatki v vašem poslovnem primeru obdelujejo ali posredujejo storitvenim ponudnikom in katere varnostne garancije uporabljamo, prosimo, da se obrnete na nas preko elektronske pošte ergosi-vop@zav-sava.si.

Sodelovanje s pozavarovalnicami

Pri zavarovanju določenih tveganj tesno sodelujemo s partnerskimi pozavarovalnicami, ki nas podpirajo pri oceni tveganj oz.Ob zavarovanju določenega tveganja tesno sodelujemo s partnerskimi pozavarovalnicami, ki nas podpirajo pri oceni tveganja, kadar gre za rešitev zavarovalnih primerov. Pri tem je pomembno, da izmenjamo vaše osebne podatke in informacije o vašem zavarovanju s pozavarovalnicami. Taka izmenjava informacij se izvede samo za namen skupinske ocene vašega zavarovalnega tveganja in vaših zavarovalnih primerov z upoštevanjem okvirnih pogojev, predvidenih v Zakonu o zavarovalništvu.

Kako varujemo osebne podatke?

Z visoko skrbnostjo pazimo na zaščito vaše zasebnosti, zato smo v ta namen uvedli precej ukrepov.Zaščita vaše zasebne sfere je zelo pomembna za naše podjetje in v ta namen smo uvedli več ukrepov. Z uradno pooblaščenimi osebami lahko zagotovimo varnost in podporo naše infrastrukture in naših informacijskih sistemov. Uvedli smo rešitve za varstvo osebnih podatkov, ki so razdeljene v tehnične rešitve in smernice in ki se od proizvoda do proizvoda in od storitve do storitve razlikujejo. Primeri za take rešitve so zaščita gesla, enkripcija podatkov, požarne stene, antivirusni programi, ugotovitev nepooblaščenih dostopov in anomalij ter nadzor nad dostopom naših zaposlenih.

Vaše pravice

Zahtevate lahko informacije o izvoru, kategorijah, trajanju shranjevanja, prejemnikih in namenu obdelave vaših osebnih podatkov in vašega poslovnega primera ter vrsti te obdelave.Lahko zahtevate informacije o izvoru, kategorijah, času hranjenja, prejemniku in namenu obdelave vaših osebnih podatkov ter o vašem poslovnem dogodku in načinu obdelave. Ko obdelujemo vaše osebne podatke, ki so napačni ali nepopolni, lahko zahtevate, da bodo informacije popravljene ali dopolnjene. Lahko tudi zahtevate izbris podatkov, ki niso bili ustrezno obdelani. Ob tem pa je treba upoštevati, da to velja izključno za napačne, nepopolne ali neustrezno obdelane podatke. Če ni jasno, ali so bili vaši osebni podatki napačno ali nepopolno ali nepravilno obdelani, lahko od 25. maja 2018 zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, dokler ta problem ni v celoti rešen. Prosimo, upoštevajte, da se te pravice dopolnjujejo, tako da lahko zahtevate samo popravke ali pa posodobitev ali izbris podatkov. Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so napačni ali nepopolni, lahko zahtevate popravek ali dopolnitev podatkov.Tudi če so vaši osebni podatki pravilni in popolni in če smo jih v skladu z zakonom obdelali, lahko ugovarjate obdelavi teh podatkov v določenih in utemeljenih posameznih primerih. Poleg tega lahko ugovarjate, če vam pošljemo neposredni reklamni material, ki ga v prihodnje ne želite več prejemati.Tudi če so vaši osebni podatki pravilni in popolni in so bili z naše strani zakonito obdelani, lahko v posebnih in utemeljenih posameznih primerih nasprotujete obdelavi teh podatkov.Svoje osebne podatke, ki jih obdelujemo, če jih daste na voljo, lahko prejmete v strojno berljivem formatu ali nas lahko pooblastite, da te podatke prenesemo neposredno na tretjo osebo, če bo prejemnik to s tehničnega stališča dopuščal in če se prenos ne prepreči zaradi nesprejemljivih stroškov ali pravnih in drugih obveznosti za varstvo tajnih podatkov ali zaradi varstva zaupnosti na naši strani ali na strani tretjih oseb.Pri vseh vaših zadevah vas prosimo, da nas kontaktirate preko spodaj navedenih kontaktnih podatkov, pri čemer vas bomo vedno prosili za dokaz o vaši identiteti, na primer s predložitvijo elektronske kopije osebnega dokumenta.Za vse zadeve v zvezi z varstvom podatkov prosimo, da se povežete z nami na podlagi kontaktnih podatkov, ki so navedeni na začetku teh informacij. Vedno vas bomo prosili za dokaz istovetnosti, na primer z elektronsko fotokopijo vašega osebnega dokumenta. Četudi se po najboljših močeh trudimo za varstvo in integriteto vaših podatkov, ne moremo izključiti nestrinjanj o načinu uporabe vaših podatkov.Tudi če se trudimo po najboljših močeh, da varujemo vaše podatke in jih integriramo, ne moremo izključiti možnosti sporov glede tega, kako se lahko uporabljajo vaši podatki. Če menite, da vaše podatke uporabljamo neupravičeno, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. 

Koliko časa shranjujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke lahko shranjujemo samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev posebnega in/oz.Osebni podatki se smejo shranjevati samo tako dolgo, kot je treba za izvedbo posebnega in/ali legitimnega poslovnega namena, za katerega smo pridobili podatke, razen če zakonski predpisi določajo daljše shranjevanje osebnih podatkov. Vsi podatki, ki jih prejmemo na podlagi sklenitve ali izvedbe zavarovalne pogodbe na osnovi zakona ali sklenjene pogodbe, se shranijo za celotno dobo veljavnosti pogodbe do preteka zakonitega roka za hrambo. Zavarovalnica shranjuje osebne podatke, ki jih obdeluje na osnovi soglasja posameznika za določen namen do preklica tega soglasja.

Nujnost obdelave vaših podatkov

Posredovanje vaših osebnih podatkov in po potrebi podatkov tretjih oseb, ki jih poimenujete, je potrebno zaradi ocene vašega zavarovalnega tveganja, za utemeljitev našega zavarovalnega razmerja in za izpolnjevanje vaših zavarovalnih zahtevkov.Posredovanje vaših osebnih podatkov in morebitnih podatkov tretjih oseb je nujno za oceno vašega zavarovalnega tveganja, da upravičimo zavarovalno razmerje z nami in izpolnimo vaše zavarovalne zahtevke. Če nam teh informacij ne boste dali na voljo ali ne v zadostnem obsegu, morda ne bo mogoče obrazložiti želenega zavarovalnega razmerja in ne bo mogoče izpolniti vašega zavarovalnega primera. Prosimo, upoštevajte, da to ni kršitev pogodbe. Če nam teh podatkov ne posredujete ali pa jih ne posredujete v potrebnem obsegu, morda ne bomo mogli utemeljiti želenega zavarovalnega razmerja ali izpolniti vašega zavarovalnega primera.Ko bomo prejeli vaše podatke na podlagi vašega soglasja, lahko soglasje kadarkoli prekličete. Potem vaših podatkov od prejema preklica ne bomo več obdelovali za namen, naveden v soglasju.

Komunikacija po elektronski pošti

Da bi lahko našo komunikacijo preko elektronskih sporočil oblikovali učinkovito in koristno, od vas zahtevamo privolitev, da vas dodamo na seznam prejemnikov naših sporočil.Da bo naša komunikacija po elektronski pošti učinkovita in koristna, potrebujemo vaše soglasje, da vas lahko uvrstimo na seznam prejemnikov naših elektronskih sporočil. Če naših sporočil ne želite več prejemati, prosimo, da nam to sporočite po elektronski pošti. Potem bomo izbrisali vaš naslov s seznama. Ponudbe, ki jih pošljemo po pošti na vaše povpraševanje, vsebujejo osebne informacije. ERGO zaradi manjkajoče enkripcije podatkov in nepodpisanih ponudb ne more ponuditi varstva podatkov v spletu. V tem smislu ponudnik izredno upošteva splošno negotovost spleta pri elektronski komunikaciji. V tem smislu prositelj ponudbe izrecno vzame v zakup splošno negotovost interneta v komunikaciji preko elektronske pošte.

Informacije iz drugih virov

Za izboljšanje personalizacije naših storitev pridobivamo informacije tudi iz drugih virov.Da bi izboljšali personalizacijo storitev, prejemamo informacije tudi iz drugih virov. To so javni viri, kot so uradne objave, javne knjige, kot je zemljiška knjiga, poslovni register, osrednji register prebivalstva, javno dostopne informacije na spletu, družbene mreže, detektivske agencije, pisarne, sodišča, izvedenci, odvetniki, notarji, stečajni upravitelj, upniki, organi kazenskega pregona, reprezentativne mreže in posamezni agenti, svetovalnice za dolžnike, poklicne zbornice in upravni organi, druge zavarovalnice (predhodne zavarovalnice), Slovensko zavarovalno združenje in informacijski sistem, ki ga uporablja, platforme za boj proti goljufijam, pranju denarja in financiranju terorizma, banke in podjetja za finančni najem. Podatke, pridobljene na ta način, primerjamo z obstoječimi informacijami o strankah, tako da lahko storimo najboljše, da vam pomagamo pri vašem naslednjem obisku ali pri vaši komunikaciji.

Uporaba piškotkovTako pridobljene podatke primerjamo z obstoječimi informacijami o strankah, da vam lahko pri vašem naslednjem obisku pri nas ali vaši komunikaciji z nami pomagamo po najboljših močeh.Uporaba piškotkovU

Kot številne spletne strani tudi mi uporabljamo piškotke, tako da prejmemo informacijo, ko s pomočjo brskalnika obiščete našo spletno stran.Tako kot veliko drugih spletnih strani uporabljamo piškotke, tako da nam posredujete informacije, ko obiščite našo spletno strani z vnosom v brskalnik. Veliko podjetij nudi pomožne programe za anonimni dostop do spletne strani. Če boste uporabili tak program, vam pri obisku naše spletne strani žal ne moremo osebno svetovati, ker vas program ne prepozna. Med spletno sejo se na vašem računalniku shranjujejo tako imenovani piškotki.Med obiskom spletne strani se v vašem računalniku shranijo piškotki. To so majhne datoteke, ki upravljajo podobo in uporabo naše spletne strani. Na koncu dialoga se piškotki izbrišejo, vedenje uporabnikov pa se ne uporablja za analize. Piškotke uporabljamo, da na spletni strani lahko ponudimo najboljši rezultat. Zato shranjujemo te majhne datoteke, ne da bi vas osebno identificirali, in analiziramo podatke. S tem naša spletna stran postane uporabnikom prijazna. Statistične analize teh spletnih nastopov izvajamo anonimno. Osebno se ne povezujemo z vami. Morda vas bomo prosili za dodatne, prostovoljne informacije za določen namen, da bi lahko izdelali individualno ponudbo. V tem primeru se prikaže v vsakem polju ustrezno svarilo. Ko vas prosimo za dodatne informacije, vas lahko bolje spoznamo in vam lahko bolje svetujemo in izboljšamo vaše spletne obiske ter lahko učinkoviteje oglašujemo. Poleg tega uporabljamo piškotke v povezavi z osebnimi podatki strank. Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov. Da bi zahtevali dostopne podatke za ERGO in da bi se v spletu prijavili pri ERGO, je treba aktivirati piškotke na spletni strani www.ergo.si z vnosom v brskalnik. Nastavitve za piškotke so različne glede na posamezne brskalnike.Ob končanju dialoga se ti piškotki izbrišejo, uporabniško vedenje se ne oceni.V tem primeru boste v posameznem vnosnem polju videli ustrezno opozorilo.

Informacije o tem, kako lahko preverite piškotke, kateri piškotki so se shranili ter kako jih lahko upravljate ali izbrišete, najdete na www.allaboutcookies.orgInformacije o tem, kako lahko preverjate piškotke, kateri piškotki so se shranili, kako jih lahko upravljate ali izbrišete, boste našli na naslovu www.allaboutcookies.org

Uporaba orodja Google Analytics

Uporabljamo Google Analystics, storitev za analizo spleta podjetja Google Inc.Uporabljamo orodje Google Analytics, to je storitev za spletno analizo podjetja Google, Inc. (v nadaljevanju Google). („Google“).Google uporablja piškotke.Google uporablja piškotke, tj. informacije o uporabi spletnih strani, ki jih generirajo piškotki na strani uporabnikov. Te informacije se prenesejo v strežnik podjetja Google v ZDA in se tam shranijo. Google bo te informacije uporabil v našem imenu, da oceni uporabo naših ponudbenih strani, da pripravi poročila o dejavnostih na vsaki spletni strani in da opravi dodatne storitve za nas v zvezi z uporabo spletnih strani ali spleta. Iz obdelanih podatkov se potem pripravijo anonimni uporabni profili uporabnikov. Google Analytics uporabljamo izključno z aktivirano anonimizacijo IP-naslovov. To pomeni, da Google skrajša obseg podatkov, ki obsega tudi IP-naslov uporabnikov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah, ki so podpisale sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo izjemoma se prenese celotni IP-naslov računalnika v Googlov strežnik v ZDA in se tam skrajša. IP-naslov, ki ga navede brskalnik uporabnika, ni povezan z drugimi podatki podjetja Google. Uporabniki lahko preprečijo shranjevanje piškotkov tako, da uporabijo ustrezne nastavitve brskalnika. Poleg tega lahko uporabniki preprečijo registracijo podatkov, ki se generirajo s piškotki v zvezi z uporabo spletne ponudbe pri podjetju Google in lahko preprečijo obdelavo teh podatkov na strani podjetja Google tako, da prenesejo dodatek za brskalnik na podlagi naslednje povezavePri tem se lahko iz obdelanih podatkov ustvarijo psevdonimni uporabniški profili uporabnikov.: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = en .

Nadaljnje informacije o uporabi podatkov v reklamne namene s strani Googla, možnosti nastavitev in ugovorov najdete na Googlovih spletnih straneh: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (»Uporaba podatkov s strani Googla pri vaši uporabi spletnih strani ali aplikacij naših partnerjev«), www.google.com/policies/technologies/ads (»Uporaba podatkov v reklamne namene«), www.google.com/policies/technologies/ads (»Upravljanje informacij, ki jih uporablja Google za prikazovanje reklam«) in www.google.com/ads/preferences/ (»Določite, katere reklame vam bo prikazoval Google«).Nadaljnje informacije o uporabi podatkov na strani podjetja Google za oglaševalne namene, opcije in ugovore boste našli na spletnih straneh www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (»Kako Google uporablja vaše podatke ob obisku spletne strani«) ter o drugih aplikacijah naših partnerjev www.google.com/policies/technologies/ads (»Uporaba podatkov za oglaševalne namene«), www.google.com/policies/technologies/ads (»Upravljajte informacije, ki jih Google uporablja za oglase«) in www.google.com/ads/preferences/ (»Določite sami, kaj vam prikaže Google«).

Prenos informacij in enkripcija

Če nam preko kontaktnih obrazcev na spletni strani pošljete sporočilo ali podatke, se pri prenosu teh informacij uporabi tehnika šifriranja SSL (Secure Socket Layer) z dolžino šifriranja najmanj 128 bitov.Kadar nam pošiljate sporočilo ali informacije o kontaktnih obrazcih na spletni strani, se uporablja tehnologija enkripcij SSL (Secure Socket Layer) z vsaj 128-bitno enkripcijsko dolžino za prenos teh informacij. 

Varnost informacij

ERGO se vedno ravna po najnovejšem stanju tehnike za zagotovitev varnosti vaših informacijskih in komunikacijskih sistemov.ERGO vedno upošteva najnovejšo tehnologijo, da lahko zagotovi varnost vaših informacijskih in komunikacijskih sistemov. Ob izvedbi ERGOPri uresničevanju tega ERGO posega po nacionalnih in mednarodnih standardih. uporablja nacionalne in mednarodne standarde. 

Vaša kontaktna opcija

Prosimo, da nas s svojimi vprašanji in zadevami o varstvu podatkov kontaktirate na dpo@ergo.siV primeru vprašanj o varstvu podatkov prosimo, da se povežete z nami. Lahko nam pišete na elektronski naslov ergosi-vop@zav-sava.siali pokličete brezplačno telefonsko številko 080 19 20

Vaša ocena strani

3 3