Stik z nami
Stik z nami
stik s ERGO
Vam lahko še kako pomagamo?

Tukaj smo za vas.

Pokličite nas 080 60 68

Asistenčna številka
za klice iz tujine:
+386 2 618 05 20


ERGO trajnostni razvoj

ERGO trajnostni razvoj

Pariški podnebni sporazum si je kot cilj zadal, da se odločneje zoperstavimo podnebnim spremembam. Cilj podnebnega sporazuma je podpreti prizadevanja za omejitev globalnega dviga temperatur na 1,5°C.

Uredba o razkritjih (SFDR)

Uredba o razkritjih (EU 2019/2088 – o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev) končnim porabnikom kot usklajevalni instrument omogoča pregled nad tem, kako udeleženci finančnih trgov upoštevajo trajnostna tveganja. Namen uredbe je bolj odločno ukrepati proti podnebnim spremembam na ta način, da se tok finančnih sredstev preusmeri k razvoju industrije z manjšimi emisijami in k rešitvam, ki imajo manj vpliva na podnebne spremembe. Cilj je, da pri naložbenih odločitvah v bodoče preučimo tudi standardizirane informacije o trajnostnih tveganjih in jih tudi razkrijemo. V smislu trajnostnega razvoja v finančnem sektorju naj bi uvedba sistema razkrivanja tveganj delovala kot nasprotni učinek nevarnosti t.i. „zelenega pranja“.

Načeloma gre za informacije o

Naše ravnanje s trajnostnimi tveganji

Trajnostna tveganja vključujejo tveganja za okolje, družbena tveganja in tveganja v povezavi z dobrim gospodarjenjem. Tovrstna tveganja se upoštevajo pri naložbenih odločitvah skupine ERGO. Tu objavljamo okvirne pogoje, ki veljajo za naše naložbe.

do 3. člena SFDR

Transparentnost pri negativnih učinkih na trajnostne dejavnike

Pri naših naložbenih odločitvah upoštevamo najpomembnejše negativne učinke trajnostnih tveganj. V tem poglavju predstavljamo, katera tveganja smo ugotovili pri naših naložbenih odločitvah in kako te dejavnike upoštevamo.

do 4. člena SFDR
Frau sitzt auf einem Sessel.

Transparentnost vključuje tudi politiko prejemkov ERGO

V povezavi z uredbo o razkritjih ERGO razkriva, v kolikšni meri je politika prejemkov usklajena z upoštevanjem trajnostnih tveganj.

do 5. člena SFDR

Vaša ocena strani

0 0