Stik z nami
Stik z nami
stik s ERGO
Vam lahko še kako pomagamo?

Tukaj smo za vas.

Pokličite nas 080 60 68

Asistenčna številka
za klice iz tujine:
+386 1 560 65 63

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
od 8 h - 16 h


Zavarovanje za mala
in srednja podjetja

Za tiste, ki hočejo več.

 

Zavarovanje za mala in srednja podjetja ERGO Poslovni

Z združitvijo domačega znanja in izkušenj z znanjem in izkušnjami strokovnjakov iz zavarovalne skupine ERGO vam ponujamo zavarovalni produkt, ki se odlikuje po številnih prednostnih. Verjamemo, da lahko z individualnim pristopom in premišljenimi koraki za vas, vaše podjetje in sodelavce pripravimo ponudbo, ki bo povsem prilagojena vašim potrebam.

Prednosti zavarovanja ERGO Poslovni

Med prednosti vsekakor štejemo zavarovanje objekta, opreme, blaga in vrednostnih predmetov na eni polici, na podlagi istega dogovora pa je dodatno možna tudi sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja. Predmet ali predmeti zavarovanja se lahko nahajajo na različnih lokacijah, prav tako pa je možna tudi sklenitev zavarovanja različnih dejavnosti. Po meri oblikujemo paket zavarovanja, ki bo najbolj ustrezal potrebam posameznega podjetja. Nudimo vam širok nabor kritij in visoke zavarovalne vsote za zavarovanja odgovornosti. Nenazadnje pa je pomembno tudi dejstvo, da se pri zavarovanjih upošteva bodisi nova ali dejanska vrednost predmetov zavarovanja.

Zavarujemo:

 • objekte (glavni, pomožni...)
 • opremo (lastna, v najemu, na prostem...)
 • blago (v hrambi, na prostem, v popravilu, predelavi ali obdelavi...)
 • vrednostne predmete

Zavarovalna kritja

 • požar (požar, neposredni udar strele, eksplozija, padec zračnega vozila, demonstracija ali manifestacija, udarec lastnega vozila)
 • dodatne požarne nevarnosti (vandalizem, udarec neznanega vozila)
 • naravne nesreče (vihar, toča, teža snega, zmrzal, žled, poplava, plaz, potres, meteorne vode)
 • izliv vode iz inštalacij v sklopu katerega se lahko zavaruje tudi iztek tekočine iz rezervoarja, izliv vode na prostem, izliv vode zaradi korozije, izliv vode zaradi odprtih pip, zamenjava cevi in izguba vode.
 • nezgodno razbitje stekla v sklopu katerega se lahko zavarujejo tudi posledične škode na zavarovanih predmetih zaradi razbitja stekla.
 • vlomna tatvina ali rop, vlomski vandalizem v sklopu katerega lahko zavarujemo vrednostne predmete med prevozom in prenosom in vrednostne predmete pri zunanjem inkasantu
 • strojelom inštalacije ali opreme, posredni udar strele
 • živila v zamrzovalni omari ali zamrzovalniku
 • fizične poškodbe blaga, ki so v lasti nosilca dejavnosti zaradi mehanične sile od zunaj
 • stvari na sejmu (med prevozom na relaciji med zavarovano enoto in lokacijo sejma znotraj geografskega območja Evrope)
 • prevoz blaga (na relaciji med prevzemno lokacijo kupca in zavarovano enoto)
 • obratovalni zastoj, katerega lahko zavarujemo za različne sklope zavarovanih nevarnosti vključno za obratovalni zastoj zaradi potresa
 • odgovornost posestnika
 • odgovornost iz opravljanja dejavnosti, katero lahko razširimo za oddajo opreme v najem, manipulacijo tujega blaga pri skladiščenju, stvari na skrbi, stvari na obdelavi, hrambo motornih vozil, dejavnost popravil motornih vozil ali avtopralnic in odgovornost za čiste premoženjske škode.
 • odgovornost delodajalca
 • okoljska odgovornost
 • odgovornost za izdelke (različna območja kritja) v sklopu katerega lahko zavarujemo tudi razširjeno odgovornost za izdelke
 • kolektivno nezgodno zavarovanje

Preverite številne prednosti...

Zavarovanje za podjetja ERGO Poslovni se odlikuje po številnih prednostih, ki na eni polici združuje zavarovanje objektov, opreme in blaga, ki se lahko nahaja tudi na različnih lokacijah. Ista polica vključuje poleg zgoraj navedenega lahko tudi zavarovanje različnih dejavnosti...

...in ugodnosti zavarovanja...

Pri pripravi dobro premišljene in prilagojene ponudbe bomo upoštevali tudi število zavarovalnih enot, obseg zavarovalnih predmetov in zavarovalnih kritij, ročnost zavarovanja pa povsem prilagodili vašim željam in potrebam....

...in se prepustite strokovnjakom

Pri vaši odločitvi in ustreznemu oblikovanju ponudbe vam bodo z veseljem pomagali naši strokovnjaki in za vaše potrebe pripravili prilagojen paket zavarovanja, ki vključuje široko paleto zavarovalnih kritij in visoke zavarovalne vsote za zavarovanje odgovornosti.

Splošni in posebni pogoji zavarovanja za mala in srednja podjetja

Vaša ocena strani

4 7