Stik z nami
Stik z nami
stik s ERGO
Vam lahko še kako pomagamo?

Tukaj smo za vas.

Pokličite nas 080 60 68

Asistenčna številka
za klice iz tujine:
+386 1 560 65 63

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
od 8 h - 16 h


Avtomobilsko
zavarovanje

S toliko zaščite in fleksibilnosti,
kot ju potrebujete le vi.

 

Širok nabor
kritij

produkt domačega znanja in
znanja iz skupine

Symbol Vertrag

Prilagojeni
paketi

Izbira, ki je prilagojena posamezniku

Symbol Kalendertag

Avtomobilska asistenca

TOP, Premium
in Standard

Prednosti avtomobilskega zavarovanja ERGO Avto

Zapeljite proti varnosti v pravo smer. izberite pravi paket varnosti z avtomobilskim zavarovanjem ERGO Avto.

Številne storitve in ugodnosti

 • velik nabor kritij,
 • trije avtomobilski paketi – Osnovni, Standardni ali Premium – zavarovanje pa se lahko tudi ustrezno prilagodi glede na vaše želje,
 • inovativna kritja, med katere štejemo odkup prve škode pri obveznem in kasko zavarovanju, zavarovanje osebnih predmetov v vozilu, zavarovanje na novo vrednost vozila, zaščita financiranja (GAP), zavarovanje hišnih ljubljenčkov, zaščita izgube kritja in druge novosti,
 • trije paketi avtomobilske asistence tudi s kritjem stroškov zdravljenja, dostave nadomestnega vozila na kraj asistenčnega primera in bogatim naborom drugih storitev pomoči na cesti in poškodovancem v sodelovanju z asistenčno hišo CORIS,
 • posebej nagrajujemo varne voznike in varna vozila,
 • varne voznike, ki bodo na novo sklenili zavarovanje in po enem letu ne bodo prijavili škode, nagradimo s 5-odstotnim popustom,
 • ugodno kasko zavarovanje za starejša vozila,
 • hitro in enostavno ocenimo avtomobilsko škodo na enem izmed naših pooblaščenih servisov z možnostjo uveljavljanja storitve nadomestnega vozila.
 • samodejna obnova zavarovanja vsako leto z izdajo čistopisa nove police.

Inovativni paketi in kritja

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je sestavni del zavarovanja ERGO Avto, h kateremu lahko priključite številna kritja ali pa izberete kar enega izmed vnaprej pripravljenih paketov. Izbirate lahko med tremi različnimi:

 • Osnovni,
 • Standard ali
 • Premium.

Osnovni kasko krije požarne nevarnosti, udarec predmeta, ravnanje v sili, poškodovanje vozila ob nudenju pomoči oškodovancem.

Polni kasko dopolnjuje osnovnega z naslednjimi kritji: naravne nesreče, vandalizem in demonstracije, padec predmetov iz objekta.

Delni kasko pa lahko sklenete skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti ali z zavarovanjem osnovnega kaska; parkirišče, dotik živali, steklo in svetlobna telesa lahko zavarujete kot samostojna kritja, krajo pa, če je zavarovan vsaj osnovni kasko.

Poleg osnovnih kritij avtomobilskih zavarovanj vam ponujamo več dodatnih kritij, ki jih lahko kadarkoli vključite v zavarovanje glede na vaše individualne potrebe: 

 • kritje stroškov odpiranja vrat, izdelave novega ključa, izgube osebnih dokumentov ter nadomestitev registrske tablice v primeru kraje ali uničenja v prometni nesreči,
 • kritje razlike med nabavno vrednostjo novega vozila na dan ugotavljanja škode in tržno vrednostjo vozila pred nastankom zavarovalnega primera, razen za primer kraje,
 • kritje razlike med preostankom dolga iz kreditne pogodbe ali pogodbe o lizingu in tržno vrednostjo vozila pred nastankom zavarovalnega primera,
 • krijte škode na osebnih predmetih in prenosnih tehničnih sredstvih v lasti voznika in sopotnikov zaradi nastanka ene izmed zavarovanih nevarnosti;
 • kritje okvare na vozilu, vgrajeni opremi, samostojni tehnični enoti oz. napravi,
 • zaščita izgube kritja: kot pravni osebi ali samostojnemu podjetniku vam zavarovalnica povrne škodo na vozilu tudi, če jo povzroči drug voznik v okoliščinah, ko vam sicer zavarovalnina nebi pripadala: npr. pod vplivom alkohola,
 • mednarodna korespondenca: v vašem imenu brezplačno izvajamo korespondenco z osebami in institucijami v tujini vezano na zavarovalni primer oziroma prometno nesrečo,
 • zdravljenje živali: krije stroške zdravljenja živali, ki se poškodujejo v zavarovanem vozilu, zaradi prometne nesreče, do 1.500 evrov.

Z zavarovanjem odkupa prve škode za avtomobilsko odgovornost oziroma kasko zavarovanje ohranite premijski razred tudi ob prvi prijavljeni škodi v posameznem zavarovalnem letu.

Avtomobilska asistenca

Za vse, ki veliko potujete v tujino, je primeren paket  asistenčnih storitev TOP, ponujamo pa tudi paketa PREMIUM in STANDARD. Ne glede na izbran paket pa vam zavarovalnica zagotavlja 24-urno pomoč 7 dni v tednu, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Asistenca nudi naslednje storitve in krije stroške v višini zavarovalnih vsot v okviru izbranega paketa, kadar je potrebno:

 • popravilo vozila na mestu okvare oz. vleka vozila
 • dostava nadomestnih delov, ključev, goriva
 • črpanje neustreznega goriva
 • prenočitev
 • finančno pomoč
 • nadomestno vozilo, nadomestnega voznika
 • posredovanje splošnih in potovalnih informacij
 • in še številne druge storitve.

ERGO Asistenca - pomembne telefonske številke

Asistenčne storitve so na voljo vse dni v tednu in ko potrebujete pomoč ali informacije, lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 60 68, za klice iz tujine pa smo dosegljivi na +386 1 560 65 63. V obeh primerih izberete opcijo 3.

Splošni pogoji avtomobilskega zavarovanja in brošura

Vaša ocena strani

3 97