Stik z nami
Stik z nami
stik s ERGO
Vam lahko še kako pomagamo?

Tukaj smo za vas.

Pokličite nas 080 60 68

Asistenčna številka
za klice iz tujine:
+386 1 560 65 63

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
od 8 h - 16 h


Nazaj na pregled

ERGO - predstavitev zavarovalnice

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji je na slovenski trg vstopila leta 2005, v letu 2008 pa je bila ustanovljena tudi ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. Obe zavarovalnici sta imeli tako v preteklosti, kot tudi danes pomembno vlogo pri razvoju bančnega zavarovalništva. S 1. marcem 2017 pa je ERGO Življenjska zavarovalnica d.d. prenesla portfelj pogodb življenjskih zavarovanj na podružnico, tako da od tega datuma dalje ERGO deluje kot ena zavarovalnica. S tem dejanjem postaja družba še močnejša in hkrati vzpostavlja še trdnejše osnove za nadaljnjo rast zavarovalnice.

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, ponuja življenjske kot tudi premoženjske zavarovalne produkte preko razširjene prodajne mreže ERGO zastopnikov, zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, prav tako pa je še vedno aktivna na področju bančnega zavarovalništva, saj sodeluje s številnimi bankami v Sloveniji. Ob tem pa se zavedamo tudi naše obljube - biti blizu našim partnerjem in zavarovancem in razumeti njihove potrebe.

Načela delovanja

Naši zavarovanci določajo naše ravnanje, saj se v ERGO zavarovalnici držimo vodila, da so pred vsem pomembne želje in potrebe naših strank. Zato naše storitve neprestano izboljšujemo, saj želimo z našimi strankami razviti čim bolj pristen stik. Naš slogan "Zavarovati pomeni razumeti"  je naše osnovno vodilo, zato se naši strokovnjaki posvečajo zavarovancem v največji možni meri in jim s tem omogočajo tudi hitrejše in lažje razumevanje zavarovalnih produktov. 

 

Naše vrednote

Razumeti bolje

Naš cilj za prihodnost je biti še jasnejši in bolj razumljivi ter vam hkrati nuditi vse potrebne informacije. Komuniciramo iskreno in razumljivo in se držimo naših dogovorov.

Biti blizu

Usmerjeni smo na vaše potrebe. Tukaj želimo biti za vas, kadarkoli nas boste potrebovali in biti tam, kjer nas iščete. Izpolnitev vaših pričakovanj pomeni za nas najbližji stik z vami.

Vedno biti tukaj

Smo nevidni ščit, na katerega naši zavarovanci lahko vedno računajo. Zavarovanje je nerazdružljivo povezano z zaupanjem in na vaše zaupanje gledamo z vso odgovornostjo in skrbjo.

Inovativnost

Pomembna vrednota za delovanje vseh deležnikov na trgu in seveda smo med njimi tudi mi. Z uvedbo novosti se razvijamo tudi sami.


ERGO Austria International - vodilna vloga pri širitvi na nove trge

Strateški cilj skupine ERGO je razširitev prodaje zavarovalnih produktov preko bank, zato je družba ERGO Austria Intenational prevzela pomembno vlogo pri aktivnostih, povezanih s širitvijo ERGO skupine tudi na področje osrednje in vzhodne Evrope, ki zaradi visokega potenciala rasti sodi med najpomembnejše trge skupine. ERGO Austria International s pridom uporablja izkušnje s področja bančnega zavarovalništva, ki so bile pridobljene tekom preteklih let. Osredotoča se na krepitev dosedanjega sodelovanja z bankami v regiji in raziskuje možnosti širitve na trge, kjer skupina še ni zastopana.

www.ergo-austria.com


ERGO Group AG

Skupina ERGO sodi med vodilne zavarovalne skupine v Nemčiji in Evropi in je zastopana v več kot 30 državah Evrope in Azije. ERGO sodi na domačem trgu med vodilne v vseh zavarovalniških segmentih. Skupina ERGO je del Munich RE, ki v svetovnem merilu sodi med vodilne pozavarovalnice in prevzemnike tveganj. Korenine skupine ERGO segajo v leto 1853, ko je bila v Nemčiji ustanovljena zavarovalnica Victoria.

Z združitvijo zavarovalnic Victoria in Hamburg-Mannheimer v letu 2011 pa se pričenja pisati zgodovina blagovne znamke ERGO.

 

 

www.ergo.com


Vaša ocena strani

3 10