Stik z nami
Stik z nami
stik s ERGO
Vam lahko še kako pomagamo?

Tukaj smo za vas.

Pokličite nas 080 60 68

Asistenčna številka
za klice iz tujine:
+386 1 560 65 63

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
od 8 h - 16 h


Nazaj na pregled

 

Informacije o spremembi določil o varstvu osebnih podatkov z dne 25. maja 2018 - obvestilo obstoječim strankam zavarovalnice

Od 25. maja 2018 so v uporabi nova določila s področja varstva osebnih podatkov na območju Evropske unije, ki bodo vplivala tudi na obdelovanje vaših podatkov znotraj našega podjetja. Ta določila med drugim predvidevajo dolžnost izčrpnega informiranja strank. Pri ERGO zavarovalnici, podružnici v Sloveniji se zavedamo pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in si prizadevamo ter vam zagotavljamo, da z njimi nadvse skrbno in odgovorno tudi ravnamo. V prihodnje bomo skrbnost in odgovornost pri obdelavi vaših osebnih podatkov dvignili še na višjo raven ter vam tako omogočili še boljšo uporabniško izkušnjo, saj se boste zavedali, da so vaši osebni podatki res v varnih rokah.

Prosimo, da si vzamete čas in natančno preberete ta informativni letak, s katerim vas obveščamo zakaj smo dolžni obdelovati vaše podatke, koliko časa jih hranimo, komu jih lahko posredujemo ter katere pravice imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Za katere namene uporabljamo vaše podatke?

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji v svojih zbirkah osebnih podatkov že vodi in obdeluje vaše osebne podatke, vse v skladu in na podlagi veljavnih pravnih predpisov, ki urejajo zavarovalništvo in varstvo osebnih podatkov po že sklenjenih zavarovalnih pogodbah. Zaradi zgoraj omenjenih sprememb pravnih predpisov, določila splošnih pogojev zavarovalnice, ki so sestavni del vaše zavarovalne pogodbe, v delu, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ne bodo več služili kot ustrezna podlaga za obdelavo vaših podatkov, za obdelavo katere zavarovalnica ne razpolaga z že omenjeno zakonsko podlago oz. niso nujno potrebni za izvajanje zavarovalne pogodbe, ampak se bodo le-ti, za izvajanje ostalih namenov, uporabljali le in zgolj na podlagi vaše predhodne privolitve.

V zbirkah osebnih podatkov zavarovalnica zbira, shranjuje, posreduje in drugače obdeluje:

  • podatke, navedene v zavarovalni pogodbi, prilogah in dodatkih k zavarovalni pogodbi, vključno s podatki iz vprašalnikov,
  • v primeru prijavljenih zavarovalnih primerov tudi podatke o zavarovalnih primerih ter o presoji zavarovalnega kritja in višine odškodnine oz. zavarovalnine,
  • podatke, ki jih zavarovalnica pridobi v drugih komunikacijah z zavarovalcem, zavarovancem ali tretjimi osebami,
  • podatke o morebitnih danih privolitvah in podatke, posredovane s strani pogodbenih obdelovalcev na podlagi vaše morebitne privolitve.

Vaše osebne podatke obdelujemo, da lahko nemoteno izpolnjujemo svoje pogodbene in zakonske obveznosti. V primeru izplačila oz. ob zavarovalnem primeru bomo morda potrebovali dodatne podatke od zdravnikov, bolnišnic ali zunanjih izvedencev. V primeru reševanja škodnih primerov moramo vključiti druga podjetja, ki jim posredujemo vaše podatke (npr. v primeru škode na vozilu izvedencu ali mehanični delavnici). Občasno obveščamo tudi odvetnike, pozavarovalnice, druge zavarovalnice, Slovensko zavarovalno združenje, notarje, banke, državne urade, sodišča in upravne organe ter zavarovalne posrednike oz. zastopnike, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o posredovanju oz. zavarovalnem zastopanju ter pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.  Če je zakonsko potrebno, za to pred obdelavo pridobimo vaše posebno soglasje.

Vaše podatke zbiramo in obdelujemo zaradi obravnave zavarovalnega razmerja  in zavarovalnih primerov.  Potrebne informacije lahko pridobivamo tudi iz javno dostopnih virov, kot so na primer zemljiška knjiga, register gospodarskih družb ali centralni register prebivalstva, ipd.

Za reklamne in marketinške namene obdelujemo vaše podatke le, če ste nam ali pa nam boste za to podali izrecno soglasje.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše podatke hranimo le tako dolgo, dokler je to potrebno iz zakonskih razlogov. Iz davčnopravnih razlogov se pogodbe in druga dokumentacija, vezana na pogodbeno razmerje med vami in zavarovalnico praviloma lahko hrani tudi do deset let po prenehanju pogodbe. V primeru odprtih postopkov pred upravnimi organi ali sodišči in v primeru uveljavljanja civilnih ali odškodninskih zahtevkov se čas hrambe ustrezno podaljša. Traja lahko deset in več let.

Informacije o vaših pravicah v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Uredba) imate pravico:

  • da od nas zahtevate informacijo o tem, katere vaše podatke obdelujemo (podrobnosti v 15. čl. Uredbe).
  • zahtevate popravek ali izbris svojih podatkov (podrobnosti v 16., 17. čl. Uredbe), če drugi zakonski razlogi, kot je npr. zakonski rok hrambe podatkov, ne nasprotujejo izbrisu,
  • omejite obdelavo svojih podatkov (podrobnosti v 18. čl. Uredbe).
  • svoje podatke prejmete v strukturirani, strojno berljivi obliki (prenos podatkov; podrobnosti v 20. čl. Uredbe).
  • nasprotujete obdelavi podatkov, če drugi zakonski razlogi, kot je npr. zakonski rok hrambe podatkov in zastaranja, temu ne nasprotujejo (podrobnosti v 21. čl. Uredbe). 

Upamo, da smo vam zagotovili ustrezne informacije o obdelovanju vaših podatkov.

Če imate vprašanja glede obdelave svojih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Zavarovalnica ima imenovano osebo za varstvo osebnih podatkov, s katero lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov preko elektronske pošte dpo@ergo.si ali preko brezplačne tel. št. 080 60 68.

Vedno se trudimo iskati rešitve v interesu svojih strank. Prav tako vas želimo seznaniti, da v kolikor menite, da se vaši osebnih podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

Politiko zasebnosti oz. informacije o varovanju osebnih podatkov najdete tudi v pravnem obvestilu, ki je dostopno na naši spletni strani https://ergo.si/footer/pravno-obvestilo.

Vaša ocena strani

5 9