Stik z nami
Stik z nami
stik s ERGO
Vam lahko še kako pomagamo?

Tukaj smo za vas.

Pokličite nas 080 60 68

Asistenčna številka
za klice iz tujine:
+386 1 560 65 63

Delovni čas:
od ponedeljka do petka
od 8 h - 16 h


Nazaj na pregled

FATCA sporazum

Združene države Amerike (ZDA) so v letu 2010 sprejele predpis Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act), katerega davčni del je na kratko imenovan FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini. Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA sporazuma.

Po zahtevah iz Sporazuma so v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi IRS - Internal Revenue Service. Namen FATCA sporazuma je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA. Po zahtevah iz Sporazuma bodo v Sloveniji finančne institucije, med katere spada ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci.

Identifikacija strank in opredelitev strank kot ameriških davčnih zavezancev

Ameriška davčna pravila opredeljujejo kot ameriške davčne zavezance osebe, ki so:

1) ameriški državljani, ne glede na to, kje na svetu prebivajo in

2) ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav (npr. Slovenije), vendar zaradi bivanja in delovanja v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega zavezanca.

Pravila v zvezi z dokumentiranjem identitete oseb so za slovenske finančne institucije podrobneje določene v Prilogi 1 meddržavnega Sporazuma, sicer pa v FATCA pravilih. Opredeljeni so določeni indici, ki kažejo na možnost, da je oseba (fizična ali pravna oseba) ameriški davčni zavezanec. Za identifikacijo oseb so v ameriškem davčnem postopku predpisani posebni obrazci serije W-8 (za ameriške nerezidente) oziroma W-9 (za ameriške osebe) ali drugi predpisani obrazci. Slovenske finančne institucije ne izvajamo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Več informacij o FATCA:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/dokumenti/fatca/


http://www.irs.gov/fatca


http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

Vaša ocena strani

1 1