Politika zasebnosti

Informacije in pravna obvestila

Varstvo osebnih podatkov

Namen spletne strani ERGO zavarovalnice, podružnice v Sloveniji je posredovanje informacij o našem podjetju, naših storitvah in produktih. V pravnem smislu te informacije ne predstavljajo ponudbe, temveč so namenjene obveščanju o tem, katere osebne informacije o vas zbiramo, kako se te informacije uporabijo in komu se posredujejo.

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji
Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče

kot upravljalec vaših osebnih podatkov, vam v nadaljevanju predstavljamo podrobne informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke. V kolikor želite informacije oz. se vam porajajo vprašanja o obdelavi vaših podatkov s strani našega podjetja, vas prosimo, da kontaktirate našega pooblaščenca za varstvo podatkov na elektronski naslov dpo@ergo.si.

Odgovornost

ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji (v nadaljevanju: ERGO) skrbno in redno preverja in prilagaja informacije na svoji spletni strani. Kljub temu pa se lahko zgodi, da predstavljeni podatki in informacije niso več veljavni. ERGO zato ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost, popolnost in aktualnost informacij in podatkov, ki so predstavljeni na ta način. Informacije, ki jih vsebuje spletna stran, ne predstavljajo pravnega ali kakršnegakoli drugega svetovanja.

ERGO v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno škodo ali posredno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe informacij in gradiv s te spletne strani ali z dostopom prek povezav do drugih spletnih strani. ERGO ne prevzema nobenega jamstva, da informacije, programska oprema ali druga gradiva, ki so dostopni prek njene spletne strani, niso okuženi z virusi ali drugimi škodljivimi komponentami.  

Povezave

Če bi preko povezav na tej spletni strani pristali na drugih spletnih straneh, ki jih ni pripravila ERGO, le-ta ni odgovorna za njihovo vsebino, niti ne odobrava, podpira ali potrjuje informacij s teh zunanjih spletnih strani. ERGO ne prevzema odgovornosti za upoštevanje zakonskih določil na teh tujih spletnih straneh. Ta izjava velja za zunanje povezave in vse nadaljnje povezave, ki so navedene na spletni strani www.ergo.si Če opazite, da vas povezave na naši spletni strani usmerjajo na spletne strani, katerih vsebina krši veljavno zakonodajo, vas prosimo, da nas o tem obvestite prek e-poštnega naslova it@ergo.si. Te povezave bomo nato nemudoma odstranili s svoje spletne strani. 

Varstvo podatkov

V ERGO zavarovalnici, podružnici v Sloveniji se zavedamo pomembnosti varovanja osebnih podatkov posameznika in si prizadevamo, da z njimi nadvse skrbno in odgovorno tudi ravnamo. V prihodnje bomo skrbnost in odgovornost pri obdelavi vaših osebnih podatkov dvignili še na višjo raven ter vam tako omogočili še boljšo uporabniško izkušnjo, saj se boste zavedali, da so vaši osebni podatki v varnih rokah. Od vas pridobljeni podatki bodo uporabljeni samo za namene, za katere želite sami. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, če se s tem ne boste izrecno strinjali.

ERGO se zaveda, da je za vas pri uporabi naših spletnih strani in aplikacij, pa tudi pri vseh drugih uporabah podatkov z naše strani, zelo pomembno varstvo osebnih podatkov posameznika. Našo nalogo, zagotovitev zaupnosti vaših podatkov v okviru veljavnih predpisov s področja varstva podatkov, v obojestranskem interesu jemljemo zelo resno. Uporabljamo sodobne tehnike za izvajanje dialoga z vami in zagotovitev varnosti vaših podatkov. Vsaka informacija, ki jo vnesete na naši spletni strani ali nam jo posredujete po drugi poti, se pri nas shrani. Če nam zahtevanih informacij ne posredujete, se lahko zgodi, da nekaterih funkcij naše spletne strani ne boste mogli uporabljati.

Zaupnost vaših podatkov

Vaše osebne podatke, naj gre za spletni naslov vašega računalnika ali druge osebne podatke, vašem uporabniškem vedenju ali potrebi po zavarovanju, uporabimo in obdelamo:

  • namensko, tj. izključno za informacijo in svetovanje o naših produktih in po potrebi za pripravo kvalificirane ponudbe
  • zaupno, tj. naši zaposleni so seznanjeni z zadevnimi določbami o varstvu podatkov in so zavezani k tajnosti podatkov. Dostop do osebnih informacij imajo samo tisti zaposleni v našem podjetju, ki so pooblaščeni za skrb za potencialne stranke in stranke ter za obdelavo vaših zahtev, prošenj in pogodb. Če zahtevate informacije ali prosite za vzpostavitev stika, za to potrebne podatke vnesete prostovoljno. Brez vašega prostovoljnega vnosa se osebni podatki ne bodo samodejno evidentirali. To pomeni, da boste izključno za ta namen prejeli splošne informacije oz. ali informacije o produktih ERGO in po potrebi za pripravo kvalificirane ponudbe. 

Katere podatke obdelujemo?

Odvisno od vrste storitev in produktov morda obdelujemo osebne podatke. Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano osebo ali osebo, ki jo je mogoče identificirati. Osebo je mogoče identificirati posredno ali neposredno, zlasti na podlagi karakterističnih podatkov kot so npr. ime, davčna številka, naslov, spletne karakteristike ali ene oz. več posebnih značilnosti, izraz fizične, fiziološke, genetske, psihične, ekonomske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe. Če je zakonsko predvideno, vas bomo predhodno obvestili ali pridobili vaše izrecno soglasje. Če pri nas zahtevate sklenitev zavarovanja, nam posredujete svoje osebne podatke in po potrebi tudi osebne podatke svojih svojcev, sodelavcev ali tretjih oseb. V vseh teh primerih izhajamo iz predpostavke, da ste pooblaščeni za sporočanje teh podatkov, kar morate biti sposobni tudi dokazati.

Zbiramo naslednje osebne podatke:

  • Kontaktne podatke, torej podatke, s pomočjo katerih vas lahko identificiramo ali kontaktiramo. K tem podatkom spadajo ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, datum rojstva, spol, naslov in drugi kontaktni podatki, ki jih dobimo neposredno od vas.
  • Zdravstvene podatke za presojo o tem ali in pod katerimi pogoji se lahko sklene ali spremeni zavarovalna pogodba za življenjsko in nezgodno zavarovanje ter za presojo in izpolnjevanje pogodbenih zahtev; gensko-analitičnih podatkov ne zbiramo.
  • Podatke o bančnem računu, torej podatke, ki nam jih posredujete, da lahko uporabljate naše storitve. Sem spadajo številka računa in številka banke, naslov plačnika računa in podatki, ki nam jih posredujete v zvezi z morebitnimi nagradnimi igrami ali povpraševanji o naših produktih in storitvah.
  • Podatki o splošni uporabi so informacije, ki se generirajo medtem ko zahtevate naše produkte in storitve, na primer ko brskate po internetu in obiskujete naše spletne strani. Nobenih osebnih podatkov ne uporabljamo za splošno uporabo, razen za namen priprave ali obračuna naših produktov in storitev, kot so na primer tehnična podpora, finančna poročila, inkaso ali preverjanje bonitet.
  • Drugi osebni podatki so podatki, ki jih v skladu z zakonom lahko pridobimo iz javno dostopnih virov ali od Slovenskega zavarovalnega združenja.
  • Tudi če pojem osebni podatki neposredno ne zajema poslovnih skrivnosti, tudi tem informacijam namenjamo enako varstvo, kar pričakujemo tudi od svojih poslovnih partnerjev in strank.

Za kaj uporabljamo osebne podatke?

V naravi naših storitev in zavarovalniških produktov je, da zbiramo podatke o vas. Velik pomen pripisujemo enostavnemu, osebnemu in zanesljivemu oblikovanju svojih zavarovalniških produktov. Zato nenehno stremimo k izboljševanju svojih storitev in produktov ter njihovemu čim boljšemu prilagajanju vašim osebnim potrebam. Zato lahko iz naslednjih razlogov zbiramo osebne podatke (pri čemer vas po potrebi predhodno obvestimo ali pridobimo vaše strinjanje):

Za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti

Za namen izpolnjevanja naših obveznosti iz zavarovalne pogodbe bomo vse pogodbene podatke, torej podatke, ki so potrebni za pripravo in obdelavo vaše zavarovalne pogodbe, zbrali ter jih shranili, predelali in obdelali za namen upravljanja s pogodbo ter zavarovalnega oz. škodnega primera kakor tudi za statistične namene in te podatke po potrebi posredovali tretjim osebam, kot so zdravniki, bolnišnične ustanove, nosilci socialnega zavarovanja, zunanji izvedenci, podjetja, ki so pooblaščena za regulacijo škod, odvetniki, notarji, banke, sodišča, uradi in organi ter zavarovalni zastopniki in bančni partnerji. Glej tudi različice v točki »Komu se posredujejo osebni podatki«.

V zavarovalnem primeru nadalje shranjujemo in obdelujemo podatke o škodnem primeru (dejansko stanje, vrsta in višina škode) ter podatke o pričah, uradih in tretjih osebah, ki so pooblaščene za določitev škode in primera izplačila (izvedenec) ali odpravo škode. Lahko se zgodi tudi, da smo zakonsko obvezani k razkrivanju osebnih podatkov, da bi podprli sodni postopek ali izpolnili uradne zahtevke. Tekom odprtega sodnega postopka se lahko podatki razkrijejo brez vašega soglasja in seznanjanja. Pridržujemo si pravico do izpodbijanja uradnega dostopa do osebnih podatkov. Če je to po veljavni zakonodaji dopustno, lahko osebne podatke uporabimo tudi za namen preprečevanja goljufij in pranja denarja ter financiranja terorizma.

Za reklamne in marketinške namene

Če ste nam dali za to zahtevano soglasje, vas bomo obveščali o naših produktih in storitvah, ki bi vas lahko zanimali. V kolikor več ne želite, da vas kontaktiramo v reklamne in marketinške namene, lahko dano privolitev kadarkoli brezoblično prekličete. Vendar pa iz razloga dokazljivosti priporočamo, da se držite vsaj pisne oblike. Če od nas ne želite več prejemati marketinških informacij in klicev v reklamne namene, se lahko obrnete tudi na našo podporno službo, preko elektronskega naslova: info@ergo.si preko telefonske številke 080 60 68. 

Za namene podpore prodaji

Če stopite v stik z nami (na primer preko kontaktnega obrazca ali elektronske pošte), se vaši podatki shranijo z namenom izpolnitve vaše zahteve oz. zaradi nadaljnje obdelave zahtevka in morebitnih nadaljnjih vprašanj. Zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki nam jih posredujete zaradi uporabe našega servisa in ki nam omogočajo, da izpolnimo ustrezne obveznosti. Posredovani podatki se hranijo najdlje do izpolnitve namena za katerega so bili posredovani in bodo v primeru, da ne bo prišlo do sklenitve zavarovalne pogodbe izbrisani po 6 mesecih.

Komu se posredujejo osebni podatki?

ERGO spoštuje vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov in jih želi varovati. Z namenom zagotovitve kvalitetnih storitev oz. da bi vam lahko ponudili na voljo naše produkte in storitve v najboljši obliki, lahko v okviru zakonskih določil in po potrebi, vse po pridobitvi vaše privolitve, vaše osebne podatke posredujemo tudi zunanjih pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju ter pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Ker so postopki obdelave podatkov danes zelo kompleksni, se od časa do časa poslužujemo ponudnikov storitev, ki jih pooblastimo za obdelavo vaših podatkov. Nekateri od teh ponudnikov storitev se nahajajo tudi izven območja Evropske unije. V vseh primerih sodelovanja s ponudniki storitev vedno skrbimo za to, da se ohrani evropski nivo varovanja podatkov in evropski standardi zaščite podatkov oz. takšen standard, kot če bi obdelavo izvajala zavarovalnica sama. Poleg tega je lahko v okviru naših obdelav poslovnih primerov nujno, da znotraj naše zavarovalnice ali znotraj naše zavarovalne skupine vaše podatke prenašamo ali jih skupinsko obdelujemo. Tudi v teh primerih se vedno ohranjajo evropski standardi zaščite podatkov. Če želite izvedeti več o tem kako in v kakšnem obsegu se v vašem konkretnem poslovnem primeru vaši podatki obdelujejo ali posredujejo ponudniku storitev in katera varovalna jamstva smo pri tem uporabili, vas prosimo, da se obrnete na dpo@ergo.si.

Sodelovanje s pozavarovalnicami

Pri zavarovanju določenih tveganj tesno sodelujemo s partnerskimi pozavarovalnicami, ki nas podpirajo pri oceni tveganj oz. reševanju zavarovalnih primerov. Pri tem je nujno, da s pozavarovalnicami izmenjamo vaše osebne podatke in podatke o vašem zavarovalnem razmerju. Ta izmenjava podatkov je potrebna zgolj z namenom skupinske ocene vašega zavarovalnega tveganja in vaših zavarovalnih primerov, ob upoštevanju okvirjev, ki so predvideni z zakonom o zavarovalništvu.

Sodelovanje zavarovalnih zastopnikov

Osebne podatke iz zavarovalne pogodbe in z dokumentov nastali ob izvajanju zavarovalne pogodbe razen občutljivih osebnih podatkov, lahko za opredeljen namen obdelujejo tudi pooblaščene družbe zavarovalnice, s katerima ima le-ta sklenjene pogodbe o zavarovalnem zastopanju in/ali o posredovanju ter pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov.

Če za vaše zadeve pooblastite zavarovalnega zastopnika, bo ta zbral in obdelal vaše osebne podatke ter nam jih posredoval za oceno sprejema v zavarovanje oz. za sklenitev zavarovalne pogodbe, ki bodo potrebni tudi ob nastanku zavarovalnega primera. Prav tako vašemu zavarovalnemu zastopniku posredujemo vaše osebne podatke in podatke o zavarovanju ali zavarovanjih  v obsegu, ki je potreben, da bo zavarovalni zastopnik lahko skrbel za izvajanje vaše zavarovalne pogodbe. Ker vaš zavarovalni zastopnik sam odgovarja za varno uporabo vaših podatkov, smo pri izbiri zavarovalnih zastopnikov, s katerimi sodelujemo, vedno izredno skrbni. V kolikor želite pridobiti informacijo o pooblaščenih družbah s katerimi zavarovalnica sodeluje, se obrnite na dpo@ergo.si.

Kako varujemo osebne podatke?

Z visoko skrbnostjo pazimo na zaščito vaše zasebnosti, zato smo v ta namen uvedli precej ukrepov. Uradno smo pooblastili osebe za zagotavljanje varnosti  ter podporo naše infrastrukture in naših informacijskih sistemov. Uvedli smo rešitve za varstvo osebnih podatkov, ki se delijo v tehnične rešitve in smernice ter se razlikujejo od ponujenega produkta do produkta ali ponujene storitve do storitve. Primeri takih rešitev so na primer varstvo gesel, šifriranje, požarni zidovi, antivirusni programi, prepoznavanje nepooblaščenih dostopov in anomalij ter kontrola dostopov za naše zaposlene.

Vaše pravice

Zahtevate lahko informacije o izvoru, kategorijah, trajanju shranjevanja, prejemnikih in namenu obdelave vaših osebnih podatkov in vašega poslovnega primera ter vrsti te obdelave.

Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so napačni ali nepopolni, lahko zahtevate popravek ali dopolnitev podatkov. Zahtevate lahko tudi izbris podatkov, ki so bili neupravičeno obdelani. Vendar prosimo upoštevajte, da to velja le za napačne, nepopolne ali neupravičeno obdelane podatke. V kolikor ni jasno, ali so vaši osebni podatki napačni ali nepopolni ali so bili neupravičeno obdelani, lahko od 25. maja 2018 zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov do dokončne razjasnitve tega vprašanja. Prosimo upoštevajte, da se te pravice med sabo dopolnjujejo, tako da lahko zahtevate samo popravek oz. dopolnitev vaših podatkov ali njihov izbris.

Tudi če so vaši osebni podatki pravilni in popolni in so bili z naše strani zakonito obdelani, lahko v posebnih in utemeljenih posameznih primerih nasprotujete obdelavi teh podatkov. Poleg tega lahko nasprotujete, če od nas prejemate neposredno reklamo, ki je v prihodnje ne želite več prejemati.

Od 25. maja 2018 lahko vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, v kolikor ste nam jih posredovali sami, prejmete v strojno čitljivem formatu, ki ga določimo sami, ali nas pooblastite za neposredni prenos teh podatkov tretji osebi, ki ste jo sami izbrali, če nam ta prejemnik to iz tehničnega vidika omogoči in če temu prenosu ne nasprotujejo nesprejemljivi stroški niti zakonske ali druge dolžnosti varovanja tajnosti ali upoštevanje zaupnosti z naše strani ali strani tretjih oseb.

Pri vseh vaših zadevah vas prosimo, da nas kontaktirate preko spodaj navedenih kontaktnih podatkov, pri čemer vas bomo vedno prosili za dokaz o vaši identiteti, na primer s predložitvijo elektronske kopije osebnega dokumenta.

Četudi se po najboljših močeh trudimo za varstvo in integriteto vaših podatkov, ne moremo izključiti nestrinjanj o načinu uporabe vaših podatkov. V kolikor menite, da vaše podatke uporabljamo na nedopusten način, imate pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu RS.

Koliko časa shranjujemo osebne podatke?

Osebne podatke lahko shranjujemo samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev posebnega in/oz. legitimiranega poslovnega namena, za katerega smo podatke pridobili, razen če je zakonsko predpisano daljše shranjevanje osebnih podatkov. Vsi podatki, ki smo jih pridobili v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe na podlagi zakona ali sklenjene pogodbe, se shranjujejo tekom celotnega trajanja pogodbe in do poteka zakonskega roka hrambe. Zavarovalnica osebne podatke, katere obdeluje za določene namene na podlagi privolitve posameznika, hrani do preklica privolitve s strani zavarovalca.

Nujnost obdelovanja vaših podatkov

Posredovanje vaših osebnih podatkov in po potrebi podatkov tretjih oseb, ki jih poimenujete, je potrebno zaradi ocene vašega zavarovalnega tveganja, za utemeljitev našega zavarovalnega razmerja in za izpolnjevanje vaših zavarovalnih zahtevkov. Če nam teh podatkov ne posredujete ali pa jih ne posredujete v potrebnem obsegu, morda ne bomo mogli utemeljiti želenega zavarovalnega razmerja ali izpolniti vašega zavarovalnega primera. Prosimo upoštevajte, da to ne šteje za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Če smo vaše podatke prejeli na podlagi privolitve, ki ste jo podali, lahko to privolitev kadarkoli prekličete in posledično od prejema preklica privolitve vaših podatkov ne bomo več obdelovali za namene, ki so bili opredeljeni v privolitvi. 

Komunikacija preko elektronske pošte

Da bi lahko našo komunikacijo preko elektronskih sporočil oblikovali učinkovito in koristno, od vas zahtevamo privolitev, da vas dodamo na seznam prejemnikov naših sporočil. Če sporočil ne želite več prejemati, nam to željo sporočite po elektronski pošti in vaš naslov bomo izbrisali s seznama. Ponudbe, ki jih na podlagi vaše zahteve posredujemo po pošti, vsebujejo osebne podatke; ERGO zaradi nešifriranega in nepodpisanega posredovanja ponudb ne more zagotoviti zaščite podatkov preko svetovnega spleta. V tem smislu prositelj ponudbe izrecno vzame v zakup splošno negotovost interneta v komunikaciji preko elektronske pošte.

Informacije iz drugih virov

Za izboljšanje personalizacije naših storitev pridobivamo informacije tudi iz drugih virov. Pri teh drugih virih gre po eni strani za javne vire kot so uradni razglasi, javne knjige kot so zemljiška knjiga, poslovni register, centralni register prebivalstva, splošno dostopne informacije iz svetovnega spleta (internet), družbena omrežja, detektivske agencije, uradi, sodišča, izvedenci, odvetniki, notarji, stečajni upravitelji, upniki, službe kazenskega pregona, zastopniške mreže in posamezni zastopniki, posvetovalnice za dolžnike, poklicne zbornice in upravni organi, druge zavarovalnice (predhodne zavarovalnice), zavarovalno združenje in informacijski sistem, ki ga upravlja to združenje, platforme za preprečevanje goljufij ter pranja denarja in financiranja terorizma, banke ter lizingodajalci.

Tako pridobljene podatke primerjamo z obstoječimi informacijami o strankah, da vam lahko pri vašem naslednjem obisku pri nas ali vaši komunikaciji z nami pomagamo po najboljših močeh.

Uporaba piškotkov

Kot številne spletne strani tudi mi uporabljamo piškotke, tako da prejmemo informacijo, ko s pomočjo brskalnika obiščete našo spletno stran. Številna podjetja ponujajo pomožne programe za anonimen dostop do spletnih strani. Če uporabljate tak program, vam ob vašem obisku naše spletne strani žal ne bomo mogli osebno svetovati, saj ne boste prepoznani.

Med spletno sejo se na vašem računalniku shranjujejo tako imenovani piškotki. To so majhne datoteke, ki upravljajo podobo in uporabo naše spletne strani. Ob končanju dialoga se ti piškotki izbrišejo, uporabniško vedenje se ne oceni. Piškote uporabljamo zato, da bi vam na naši spletni strani lahko ponudili najboljši rezultat. Zato te majhne datoteke shranimo, pri čemer se vas osebno ne identificira, in ocenimo podatke. S tem izboljšamo uporabnost naše spletne strani. Statistične analize teh spletnih nastopov izvajamo anonimno. S tem ne vzpostavimo povezave z vami osebno. Možno je, da vas bomo prosili za dodatne, prostovoljne podatke, ki so nujno potrebni za določen namen, da bi lahko pripravili individualno ponudbo. V tem primeru boste v posameznem vnosnem polju videli ustrezno opozorilo. Če vas prosimo za dodatne podatke, nam to pomaga, da vas bolje spoznamo in vam lahko bolje svetujemo ali da izboljšamo spletne nastope, kakor tudi za reklamne namene. Poleg tega se piškotki uporabljajo v povezavi z uporabo na osebnem področju strank. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov. Da bi lahko na spletu zahtevali dostopne podatke za ERGO ali za prijavo pri ERGO, je treba na spletni strani www.ergo-versicherung.at preko brskalnika omogočiti piškotke . Nastavitev piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

Informacije o tem, kako lahko preverite piškotke, kateri piškotki so se shranili ter kako jih lahko upravljate ali izbrišete, najdete na www.allaboutcookies.org.

Uporaba storitve Google Analytics

Uporabljamo Google Analystics, storitev za analizo spleta podjetja Google Inc. („Google“). Google uporablja piškotke. Informacije o uporabnikovi uporabi spletnih strani, ki jih ustvarijo piškotki, se prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. Google bo te informacije uporabil po našem naročilu, da bi ocenil uporabo naših spletnih strani ponudbe s strani uporabnikov, pripravil poročila o aktivnostih znotraj posamezne spletne strani ter za nas izvedel dodatne storitve, ki so povezane z uporabo spletnih strani oz. uporabo interneta. Pri tem se lahko iz obdelanih podatkov ustvarijo psevdonimni uporabniški profili uporabnikov. Google Analytics uporabljamo le z aktivirano anonimizacijo IP naslova. To pomeni, da Google skrajša IP uporabnika znotraj držav članic Evropske unije ali drugih držav podpisnic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo izjemoma se na Googlov strežnik v ZDA prenese celoten IP naslov in se tam skrajša. IP naslov, ki ga posreduje brskalnik uporabnika, se ne poveže z drugimi Googlovimi podatki. Uporabniki lahko z ustreznimi nastavitvami svojega brskalnika preprečijo shranjevanje piškotkov; poleg tega lahko uporabniki preprečijo zbiranje podatkov, ki jih ustvarijo piškotki in ki se nanašajo na njihovo uporabo spletne ponudbe na Googlu, ter obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da si z naslednje povezave prenesejo in naložijo vtičnik (plugin) za svoj brskalnik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nadaljnje informacije o uporabi podatkov v reklamne namene s strani Googla, možnosti nastavitev in ugovorov najdete na Googlovih spletnih straneh: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (»Uporaba podatkov s strani Googla pri vaši uporabi spletnih strani ali aplikacij naših partnerjev«), www.google.com/policies/technologies/ads  (»Uporaba podatkov v reklamne namene«), www.google.com/policies/technologies/ads  (»Upravljanje informacij, ki jih uporablja Google za prikazovanje reklam«) in www.google.com/ads/preferences/ (»Določite, katere reklame vam bo prikazoval Google«).

Prenos informacij in šifriranje

Če nam preko kontaktnih obrazcev na spletni strani pošljete sporočilo ali podatke, se pri prenosu teh informacij uporabi tehnika šifriranja SSL (Secure Socket Layer) z dolžino šifriranja najmanj 128 bitov. 

Varnost informacij

ERGO se vedno ravna po najnovejšem stanju tehnike za zagotovitev varnosti vaših informacijskih in komunikacijskih sistemov. Pri uresničevanju tega ERGO posega po nacionalnih in mednarodnih standardih. 

Vaša možnost kontakta:

Prosimo, da nas s svojimi vprašanji in zadevami o varstvu podatkov kontaktirate na dpo@ergo.si ali preko brezplačne telefonske številke 080 60 68. 

Vaša ocena strani

3 2